oslofengsel.no
DSC_0023
Venteværelset. Her låser man inn verdisaker osv. som ikke er lov til å ta med inn på besøket.