orlandofit.hr
Leon Horvat
kineziterapeut, osobni trener Leon je diplomirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu s usmjerenjem kondicijske pripreme sportaša. Svoje znanje je usavršavao u Rusiji na Uralskom federalnom sveučilištu te ga konstantno nadopunjuje na seminarima i edukacijama iz područja kondicijske pripreme te prevencije i rehabilitacije ozljeda. Ima višegodišnje iskustvo u provođenju individualnih treninga, kako u Hrvatskoj, tako i u