orlandofit.hr
Josip Skorić
Josip je diplomirao na Kineziološkom fakultetu u Splitu, usmjerenje atletika. U svijetu sporta je već dugi niz godina. Osobni je i Certificirani je instruktor za GFM 1. Redovito sudjeluje na seminarima i konvencijama iz područja sportske pripreme i fitnessa s naglaskom na funkcionalni