orkestnotabene.nl
Prime
Wat hebben de getallen twee, drie, vijf, zeven en dertien met elkaar gemeen? Dit zijn de eerste vijf priemgetallen. Priemgetallen (of prime numbers in het Engels), hebben slechts twee natuurlijke getallen als deler, namelijk 1 en het getal zelf. Deze eerste 5 priemgetallen liepen als een rode draad door het concert Prime. Het klarinetconcert nr.3 van