ora-siciliana.eu
Talìa, cumpa’ (Poesia) Festa dei morti. No Halloween - L'Ora Siciliana
Festa dei morti. No Halloween. Talìa, cumpa’, o la cucuzza ntesta o maschiri scantusi e scacazzari. Pirchì? Ma chi festa po’ ssiri mai... (..LEGGI TUTTO..)