optimalizovane-it.cz
Boot operačního systému z virtuálního disku VHD | optimalizovane-IT pro IT profesionály
V návaznosti na Technet konferenci bych vám rád předal několik vcelku zajímavých informací, které se týkají formátu VHD, který Microsoft hojně vyu