optimalizovane-it.cz
Windows Server 2008 R2 Hyper-V memory overcommit (Dynamic Memmory) | optimalizovane-IT pro IT profesionály
Microsoft již před vydáním Windows Server 2008 R2 informoval o tom, že plánuje obdobu technologie VMWare memmory overcommit. Tato funkce však není součástí fináln