optimalizovane-it.cz
EqualLogic: Dell Storage PS Series Deep Dive webcast | optimalizovane-IT pro IT profesionály
Zpřístupňujeme vám nahrávky z velice úspěšného a často navštěvovaného workshopu v Dellu na téma EqualLogic diskových polí.Tento workshop je