optimalizovane-it.cz
Zálohování Exchange serveru 2007 SP2 - jak na to... | optimalizovane-IT pro IT profesionály
Jak bylo zmíněno v předchozím článku, Exchange server 2007 SP2 lze zálohovat a obnovit na Windows serveru 2008 pomocí Windows Backupu.Pojďme se nyn