optimalizovane-it.cz
Exchange Server 2016: přecházíme na Kerberos | optimalizovane-IT pro IT profesionály
Klient Microsoft Outlook ve všech podporovaných verzí umí použít pro autentizaci NTLM i Kerberos. Je nastaven tak, že se snaží domluvit s Exchange Serverem na nejlepší možn