ontdeckingh.nl
Franciscus Maelson - De Ontdeckingh
“Franciscus Maelson, zoon van Pieter Maekschoon, welke bijnaem in Maelson is verandert, Doctor in de Medicijne, die ook tot Enkhuisen is geboren, verdient door sijn uitnemende geleerdtheit een seer eerlijke plaetse en gedachtenisse’’, zegt Gerard Brandt over Maelson. Hij werd in 1563 als stadsmedicijnmeester aangesteld voor een vergoeding van 42 gulden per jaar, na de …