ongolala.com
Sernik Waniliowo Kawowy na Opak Bez Glutenu
Żółto zielone linie starych ścieżek, poprzecinane kaflami cementu tworzących polne szlaki. Drewniane rzędy płotów. Ciekawskie spojrzenia miejscowych. Bo my już nie tutejsi. Starutka wiśnia już taka…