onderwijsincijfers.nl
Uitstroom beginnende leraren
De overgang van de lerarenopleiding naar lesgeven is groot. Het is van belang beginnende leraren te behouden voor het onderwijs, zeker met een verwacht lerarentekort.