onderwijsincijfers.nl
Uitgaven OCW aan voortgezet onderwijs
Het ministerie van OCW bekostigt het grootste deel van de onderwijsinstellingen. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is tot 2018 verantwoordelijk voor de bekostiging van het groene onderwijs. De omvang van de OCW-uitgaven staat onder invloed van verschillende factoren, zoals beleidsintensivering en loon- en prijsontwikkelingen. Het totale bedrag dat een onderwijsinstelling ontvangt, kan gebruikt worden voor verschillende -deels vastgestelde- doeleinden.