onderwijsincijfers.nl
Leerlingen en studenten
Onder leerlingen en studenten verstaan we alle leerlingen van het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).