onderwijsincijfers.nl
Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs
Op deze pagina wordt aandacht besteed aan voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs (vo). Er zal worden ingegaan op het percentage vsv binnen de verschillende onderwijssoorten. Voor meer gedetaileerde informatie is er een downloadbare tabel beschikbaar met daarin aantal deelnemers, aantal vsv'ers en vsv percentage en norm per vo-school voor de afgelopen 3 jaar. Naast algemene informatie over voortijdig schoolverlaten is informatie beschikbaar (per school en landelijk) over streefuitvalpercentages. OCW gebruikt streefnormen om te kunnen bepalen of de landelijke doelstellingen binnen bereik zijn. De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van een kwaliteitsslag- gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570. Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk.