onderwijsincijfers.nl
Voortijdig schoolverlaters in Europa
Zowel Europa als Nederland zetten in op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Streven is dat in 2020 maximaal 10% van de 18- tot 25-jarigen het onderwijs voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, heeft verlaten. Voor Nederland is de nationale doelstelling 8%.