onderwijsincijfers.nl
Voortijdig schoolverlaten in de RMC-regio
Nederland bestaat uit 39 RMC-regio's (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), iedere RMC-regio bestaat uit verschillende gemeenten. Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de aanpak en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert en die zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs. Met behulp van het persoonsgebonden nummer wordt bepaald waar een jongere woonachtig is, zo is het mogelijk per RMC-regio en per gemeente aan te geven hoeveel jongeren zonder startkwalificatie van school zijn gegaan. De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van een kwaliteitsslag- gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570. Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk. Er zijn 3 april 2018 opnieuw bestanden geplaatst voor RMC en gemeente (vsv 2016-2017), in de versie van 5 maart was niet voor al de deelnemers de juiste postcode van het woonadres verwerkt, dat is nu aangepast. Het kan zijn dat de aantallen deelnemers en vsv'ers wat zijn verschoven.