onderwijsincijfers.nl
Vsv in de gemeenten
Iedere RMC-regio bestaat uit verschillende gemeenten. Met het persoonsgebonden nummer is het mogelijk per gemeente aan te geven hoeveel jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Deze pagina gaat in op de vsv-resultaten van de gemeenten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de vier grootste gemeenten G4 en de G40. Daarnaast is onderaan de pagina een downloadbare tabel met de vsv informatie van alle gemeenten beschikbaar. De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van een kwaliteitsslag- gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570. Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk. Er zijn 3 april 2018 opnieuw bestanden geplaatst voor RMC en gemeente (vsv 2016-2017), in de versie van 5 maart was niet voor al de deelnemers de juiste postcode van het woonadres verwerkt, dat is nu aangepast. Het kan zijn dat de aantallen deelnemers en vsv'ers wat zijn verschoven.