onderwegonline.nl
Informatieavonden over nieuwe kerkorde NGK/GKv - OnderWeg
Er worden drie informatieavonden voor kerkenraden en geïnteresseerde kerkleden gehouden over de voorgestelde kerkorde voor de herenigde kerk NGK/GKv.