onderwegonline.nl
Kampen-Zuid werkt aan duurzaamheid - OnderWeg
De Bazuinkerk (GKv) in Kampen kent een GroeneKerkgroep. De groep bekijkt of het onderwerp duurzaamheid ook bij de mensen thuis leeft.