onderwegonline.nl
Tijdpad procedure beroepingswerk - OnderWeg
Wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren als er een nieuwe predikant moet worden beroepen? Ga je daar pas over nadenken als het zover is?