onderwegonline.nl
Asielzoekers in het Oude Testament - OnderWeg
Als christenen zijn we verplicht om het Bijbelse onderricht over asielzoekers in het Israël van het Oude Testament te verwerken in ons asielbeleid.