omgevingswetportaal.nl
Blog | Ready for take-off: wegwijs in de Omgevingsregeling
Francine L'Ortye, projectleider Omgevingsregeling Een jaar geleden schreef ik een blog over de bouw van het dak op het stelsel Omgevingswet: de Omgevingsregeling. Nu heb ik weer nieuws: de ontwerp-Omgevingsregeling is af! Ook de regeling draagt bij aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet zoals het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak, een samenhangende benadering in de leefomgeving en een snellere en betere besluitvorming. We zijn benieuwd wat u, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers, ervan vindt. Tot en met 8 maart is de regeling in consultatie. In dit blog wijs ik u de weg in de Omgevingsregeling.