omgevingswetportaal.nl
Antwoorden van De Grote AMvB Quiz
Op 31 augustus werden de AMvB's van de Omgevingswet in het Staatsblad gepubliceerd. Ter gelegenheid van deze grote mijlpaal in de stelselherziening organiseerde het ministerie van BZK De Grote AMvB Quiz. Inmiddels zijn de winnaars bekend. En hier zijn de antwoorden!