olsavsky.eu
20. 3. 2015, zatmění Slunce na teplické hvézdárně
Pro pozorování částečného zatmění slunce nemohla příroda nabídkout lepší počasí.