olofssonfamily.se
Kortjejer
Äntligen! Idag hittade jag kor-tjejer! De hjälper till med rökelse, bär kors och ljus, böcker och kollekt i kyrkan. Vanligen är detta pojkarnas område. Kor-gossar. Det har IFI sedan länge tackvare …