okusi.eu
Katori Chaat - Okusi.eu
Košarice možete pripremiti unaprijed i čuvati u kutiji za kekse te puniti prema potrebi