okusi.eu
Osnovni recept za kuhanje riže - Okusi.eu
Ovo je osnovni kineski recept za kuhanje riže. Kuhanje uspijeva uvijek a riža je savršena. Zrna skuhane riže ne bi smjela biti ljepljiva.