oksinia-bg.com
Островът на звуковете - Логопедични групи в събота
От 12 октомври, всяка събота - терапевтични групи. 1. Група за деца с артикулационни нарушения. Ако Вашето дете все още не е овладяло звуковете в българския език, включете го в група за подобряване езиково-говорните му умения чрез игрови терапевтични сесии. Събота, 9.оо-10.оо ч.