oksinia-bg.com
Олимпиада по английски език 2019
Център за чужди езици ”Оксиния” провежда традиционна ежегодна Олимпиада по Английски език, която има за цел да даде възможност на всеки ученик да свери постигнатото ниво на познанията си по английски език в едно нестандартно лингвистично състезание. На Олимпиадата може да се яви всеки ученик от 1 до