ohmarie.nl
Kleur bekennen - Oh Marie!
Ik veranderde de kleuren in de hal in samenwerking met Flexa én ik leg uit hoe ik tot een nieuw kleurpalet in een ruimte kom.