ohmans.com
Kv. Luthergatan
Entrepenadform: Forskningsprojekt i samarbete med Lunds tekniska universitet och Gävles högskola Pris: 40 milj Bta: 1 700 kvm