ohk-sumperk.cz
Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2016
Dne 18. 5. 2016 byl aktualizován Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016. Harmonogram je k dispozici zde v pÅ™ipojených souborech.