oesorichtlijnen.nl
Uitgangspunten en ketenbeheer
OESO-richtlijnen hoofdstuk 1 & 2: Uitgangspunten en ketenbeheer De OESO-richtlijnen formuleren voor internationaal ondernemen een aantal algemene beginselen. De rode draad daarbij is het in acht nemen van de 'regels' van het land waar uw onderneming actief is en verantwoord ketenbeheer.