oesorichtlijnen.nl
Mensenrechten
OESO-richtlijnen hoofdstuk 4: Mensenrechten Sinds 2011 bevatten de OESO-richtlijnen een nieuw hoofdstuk over mensenrechten. Naast de plicht van overheden om mensenrechten te waarborgen, hebben ook bedrijven verantwoordelijkheden wanneer het de mensenrechten betreft.