oesorichtlijnen.nl
NCP publicatie eerste evaluatie Hou Friesland Mooi vs Nuon Energy N.V.
Het NCP heeft de melding van de Stichting Hou Friesland Mooi tegen Nuon Energy N.V. over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen, ontvankelijk verklaard.