odborpratel.cz
Veleňská pentle
Každý, kdo mne zná jako poměrně přísného strážce a ochránce ryzí češtiny, zvláště před různými amerikanismy a anglikanismy, se jistě podiví, že víceméně nespisovné slovo vyslovené za tímto účelem z…