ocwincijfers.nl
Verantwoord begroten
Geachte bezoeker vanaf eind juni 2018 wordt de informatie van https://www.trendsinbeeldocw.nl getoond op OCW in cijfers. De informatie is alleen verplaatst , de inhoud is niet gewijzigd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) monitort de kwantitatieve voortgang van verschillende ingezette beleidsinstrumenten. De gepresenteerde beleidsinformatie is verbonden met de rol en verantwoordelijkheid van de minister waarop hij invloed heeft.