ocwincijfers.nl
Cultuur & Media
Geachte bezoeker vanaf eind juni 2018 wordt de informatie van https://www.trendsinbeeldocw.nl getoond op OCW in cijfers. De informatie is alleen verplaats de inhoud is niet gewijzigd. Cultuur en Media hebben publieke functies en waarden, die van belang zijn voor individuen en voor de samenleving als geheel. Een bloeiende cultuur- en mediasector dragen bij aan de vorming van onze identiteit, de ontplooiing en het geïnformeerd zijn van mensen, het creatieve en innovatieve vermogen van de samenleving, de ondernemingszin, de fysieke inrichting, de sociale binding en het aanzien van Nederland. Kengetallen