ocwincijfers.nl
Emancipatie: betekenisvolle voortgang
Sinds 2000 verschijnt om het jaar de Emancipatiemonitor van SCP en CBS. Daarin worden de ontwikkelingen in (vrouwen)emancipatie weergegeven aan de hand van de meest recente cijfers.