ocwincijfers.nl
Leerlingendaling in het vmbo
Er worden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Het gevolg hiervan is een lagere instroom van leerlingen op de basisschool en op termijn ook op de middelbare school. De verwachting is dat het aantal leerlingen dat het vmbo volgt sterker zal dalen dan het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. In de bovenbouw van het vmbo zal de daling de komende jaren naar verwachting 21% zijn. Voor het voortgezet onderwijs als geheel wordt een leerlingdaling van 12% verwacht.