oced.org.tr
Verbal Behavior (Sözel Davranış) Eğitimi – Sertifikalı | Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
Türkiye'de ilk defa 2012 yılından beridir, daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, L