oced.org.tr
Otizm Eylem Planı | Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
Yaygın gelişimsel bozukluk; birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu