oced.org.tr
İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Otizm'i Anlattık | Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti. Derneğimiz Yönetim