oced.org.tr
"GÖLGE ÖĞRETMEN BÜYÜK BİR GEREKLİLİK" | Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
Küçükyalı Tekden Koleji Rehberlik Birimi ile kaynaştırmanın önemini ve eğitim öğretim kurumu olarak bakış açılarını konuştuk. Her yıl okul açılırken farklı gelişim gösteren çocukların okula alınmadığı haberlerini duyuyoruz. Oysa ki kanunlarda "Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez" deniyor. Siz bir ilköğretim ve ortaöğretim okulu olarak, kanunlarla uygulama arasındaki bu uçuruma nasıl bakıyorsunuz? Tekden Koleji kurulduğu ilk yıldan itibaren okul sloganı olarak "Her çocuk zekidir, eğitmesini bilene" anlayışını benimsemiş bir okuldur. Bu yönüyle okulumuzda engelli olsun olmasın her öğrencinin okula alınması konusuna titizlikle yaklaşılır. Öğrencinin okul ortamında uyumlu bir eğitim öğretim ortamının olacağına rehber öğretmenlerimizce karar verilir. Öğrencinin lehine olan karar alınması esastır. Ve Tekden Koleji öğrenci odaklı bir çalışma yürütmektedir. Kanunlarımızca da belirtilmiş olan bu hak, her öğrenci için uygulanmalı ve eğitim öğretim hakkı her çocuk için