oced.org.tr
DİSLEKSİ PROBLEMİ YAŞAYAN KİŞİLERİN EĞİTİM HAKLARI | Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
Disleksi fark edilmediğinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor? Aileler rapor konusunda neler düşünüyor? Disleksiye ilişkin yasal haklar neler? Kendisi de disleksik çocuk babası olan Avukat İbrahim Azcan, e-dergimiz için yazdı... Disleksi okuma, yazma ve matematik gibi akademik becerilerde görülen gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür. Amerika Psikiyatri Birliği'nin tanımına göre Özel Öğrenme Güçlüğü; zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan ruhsal ve nörolojik bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Disleksi problemi yaşayan çocukların fark edilmesi genellikle okula başlamasıyla ortaya çıkar. Nitekim ilköğretime başlayan çocukların hemen hepsi 3-4 ay içinde okuma yazmaya başlamalarına rağmen, disleksik çocuklar diğer çocuklar gibi okuma yazmayı öğrenemezler ve önlem alınmadığı takdirde de