oced.org.tr
BİRLİKTEN DOĞAN KUVVET: TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ | Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
2013 yılında ilan edilen "Otizm Ulusal Eylem Planı" taslağının bir an önce hayata geçmesi amacıyla, Türkiye'deki tüm STK'ları birleştirerek etkin bir hareket başlatan, ÖÇED'in