nwgzorg.nl
Verdere ‘ontregeling' van de wijkverpleging krijgt vorm
In het kader van de campagne ‘(Ont)regel de zorg’ hebben partijen in de wijkverpleging inmiddels in totaal acht administratieve handelingen geschrapt, verbeterd of opgehelderd. Nog eens vier maatregelen zijn in uitvoering. De handelingen die zijn afgeschaft zijn: de minutenregistratie, de verplichte handtekening van cliënten bij wijziging van het zorgplan, de verplichte halfjaarlijkse evaluatie. De wettelijke verplichting tot