nukteler.com
Nef'i Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Şiirleri - Nukteler.com
Nef’i (1572 – 1635) Nef’î, 17. yüzyıl Türk şâirlerindendir. Kasidede gerçek bir varlık göstermiş ve gerek kendi zamanında, gerekse sonraki yüzyıllarda kaside yazan bütün şairlere etki etmiştir. Nef’î, divan edebiyatının en önemli Hiciv, kaside ve gazel şairlerinden biridir. Nef’î, 17. yüzyıl ve divan edebiyatındaki tüm zamanların en önemli hiciv şairdir. Kasideleriyle şöhret bulan Nefi, aşırı …